Bestyrelsen i Rye Brugsforening

For indeværende år er vi seks bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og en "observatør". Vi mødes cirka en gang om måneden. Vores fornemmeste opgave er som brugsens ledelse at drive butikken på et overordnet niveau i tæt samarbejde med brugsuddeleren.

Vi har oftest et par projekter, overvejelser eller tiltag i støbeskeen, som vi diskuterer, prioriterer og uddelegerer. Et fast punkt på dagsordenen er regnskabet.

Den nuværende bestyrelse består efter generalforsamlingen 22.4.21 af:

  • Bente Strager (formand)
  • Martin Krogstrup Nielsen (næstformand)
  • Søren Berg Glasius (sekretær)
  • Annette Egelund Kristensen
  • Flemming Midtgaard
  • Anna Poulsen

En fuldtallig og slagkraftig bestyrelse er en vigtig brik i Dagli'Brugsens fortsatte tilstedeværelse og udvikling i byen. Uden frivillige kræfter i Brugsen, var der ganske enkelt ingen Brugs.

Ønsker du at vide mere om bestyrelsesarbejdet eller andre aktiviteter i butikken, kan du kontakte uddeler Henrik Rasmussen eller formanden på info@glryebrugs.dk.

Handl på Coop.dk

Garmin GPS

COOP's webshop med gratis levering direkte til Dagli'Brugsen Gl. Rye.

Den aktuelle tilbudsavis

Tilbudsavisen