De vigtigste historiske begivenheder for Rye Brugsforening

Milepæle i Rye Brugsforening - måske bedre kendt som Dagli'Brugsen i Gl. Rye. Udviklingen stod heller ikke stille dengang i det forrige århundrede. Læs bare her.

Historie_2

På en generalforsamling den 5. oktober 1884 blev det vedtaget, at bestyrelsen bemyndiges til at optage et lån på op til kr. 2.000 til benyttelse for Rye Brugsforening.

På Skovsbjergvej nr. 2 blev Grethe og Søren Sørensen de første uddelere i Gl. Rye. Medlemmerne hæftede solidarisk, og der blev afholdt generalforsamling hvert halve år.
Dette fortsatte indtil 1888, hvor foreningen købte købmand Rasmussens hus, der lå hvor den nuværende brugs ligger i dag.

I 1901 blev det bestemt, at man ikke måtte nyde bayersk øl i brugsen.

I 1913 blev der anskaffet telefon og i 1915 el.

I 1917 blev forslaget om at købe Gl. Rye Kro nedstemt.

I 1928 blev en helt ny brugs bygget, og i 1932 var årsomsætning oppe på kr. 124.000. Billedet er fra 1934, hvor der flages i anledning af 50 års-jubilæet.

Under krigen blev der fremskaffet brunkul til medlemmerne, og varemanglen gjorde det svært at drive butikken.

I 1966 fik man frysedisk og gik over til at lukke lørdag kl. 12.00.

I 1970 indvies den gule tilbygning, og Brugsen fik stort set det udseende, vi kender i dag.

2009: Udvidelse af både butiks- og lagerareal. Blandt andet mere plads til vin og økologiske varer.

2012: Renovering af facaden og taget på den røde bygning og indretning af to lejligheder på førstesalen.

Hent artikler om Brugsen

Forside Aktuelt

Læs artikler om Brugsen bragt i Gl. Rye Aktuelt.

Vi Gl. Rye-borgere er gavmilde

I hvert fald, når vi afleverer flasker og dåser med pant. Vidste du, at Brugsen i Gl. Rye har fået et diplom for højeste bidrag til godgørende formål? Lad os blive ved med det!